فروش زمین در شمال تنکابن شیرود خیابان خزر کنار ۴۲۵ متر سه بر

    فروش زمین در شمال تنکابن شیرود خیابان خزر کنار ۴۲۵ متر سه بر
  • قیمت زمین (متر): 10,000,000
  • قیمت زمین (کل): 4,250,000,000
متراژ زمین: 425 مترمربع
مازندران , شیرود , خیابان خزر کنار، کوچه طبیعت ۸

توضیحات زمین :

اسکلت های اولیه زده شده, ستون بتنی هم زده شده
کوچه آسفالت شده ( فاصله تا جاده اصلی حدود ۳۰۰ متر)
دارای نقشه ی مهندسی ساخت
دور دیوار ، آب و برق
زیر قیمت منطقه

قیمت زمین در شیرود قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در شیرود