فروش زمین در مهدی آباد قم 200 متر

    فروش زمین در مهدی آباد قم 200 متر
  • قیمت زمین (متر): 800,000
  • قیمت زمین (کل): 160,000,000
متراژ زمین: 200 مترمربع
قم , قم(شهر) ,

توضیحات زمین :

با سلام ملک مذکور 200 متر در مهدی آباد پشت ایستگاه مترو از پلاک ثبتی 2193 دارای وکالت قطعی است

قیمت زمین در قم(شهر) قیمت زمین در قم

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در قم خرید زمین کشاورزی در قم(شهر)