فروش زمین در قزوین زرشک دریابک ۲۳۲۰ متر

شناسه ملک: 12744
  • فروش زمین در قزوین زرشک دریابک ۲۳۲۰ متر-1
  • فروش زمین در قزوین زرشک دریابک ۲۳۲۰ متر-2
  • فروش زمین در قزوین زرشک دریابک ۲۳۲۰ متر-3
  • فروش زمین در قزوین زرشک دریابک ۲۳۲۰ متر-4
  • قیمت زمین (متر): 948,000
  • قیمت زمین (کل): 2,200,000,000
متراژ زمین: 2,320 مترمربع
قزوین , قزوین(شهر) , زرشک - دریابک
شناسه ملک: 12744

توضیحات زمین :

یک قواره زمین مشرف به دریاچه دریابک - رو به دریاچه - فاصله تا دریاچه کمتر از 100 متر - دسترسی به آب - دارای سند شش دانگ نقشه UTM

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین