فروش زمین 160متری قهجاورستان شهرک بهار

    فروش زمین 160متری قهجاورستان شهرک بهار
  • قیمت زمین (متر): 4,375,000
  • قیمت زمین (کل): 700,000,000
متراژ زمین: 160 مترمربع
اصفهان , اصفهان(شهر) , قهجاورستان،شهرک بهار

توضیحات زمین :

قهجاورستان شهرک بهار زمین 160 متری،موقعیت خوب امکانات پای زمین

قیمت زمین در اصفهان(شهر) قیمت زمین در اصفهان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در اصفهان خرید زمین کشاورزی در اصفهان(شهر)