فروش زمین 160متری قهجاورستان شهرک بهار

شناسه ملک: 12715
    فروش زمین 160متری قهجاورستان شهرک بهار
  • قیمت زمین (متر): 4,375,000
  • قیمت زمین (کل): 700,000,000
متراژ زمین: 160 مترمربع
اصفهان , اصفهان(شهر) , قهجاورستان،شهرک بهار
شناسه ملک: 12715

توضیحات زمین :

قهجاورستان شهرک بهار زمین 160 متری،موقعیت خوب امکانات پای زمین

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین