فروش زمین کشاورزی تهراندشت نظرآباد روستای قنبرآباد ۶۵۰ متر

شناسه ملک: 12712
  • فروش زمین کشاورزی تهراندشت نظرآباد روستای قنبرآباد ۶۵۰ متر-1
  • فروش زمین کشاورزی تهراندشت نظرآباد روستای قنبرآباد ۶۵۰ متر-2
  • فروش زمین کشاورزی تهراندشت نظرآباد روستای قنبرآباد ۶۵۰ متر-3
  • قیمت زمین (متر): 250,000
  • قیمت زمین (کل): 1,625,000,000
متراژ زمین: 650 مترمربع
البرز , نظرآباد , تهراندشت .نظرآباد .روستای قنبرآباد
شناسه ملک: 12712

توضیحات زمین :

زمین کاربری کشاورزی فاصله تا بافت قدیم ۱۲۰ مترچهار دیواری داری آب دارای برق مصرفی
۶۵۰ متر ابعاد ۱۱ × ۵۰‌.۶۰ سند مادر
قیمت متری دو نیم ملیون

قیمت زمین در نظرآباد قیمت زمین در البرز

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در البرز خرید زمین کشاورزی در نظرآباد
ثبت آگهی زمین