فروش باغ میوه قزوین ۶۰۰۰ متر دارای سند

شناسه ملک: 12709
    فروش باغ میوه قزوین ۶۰۰۰ متر دارای سند
  • قیمت زمین (متر): 70,000
  • قیمت زمین (کل): 420,000,000
متراژ زمین: 6,000 مترمربع
قزوین , کوهین ,
شناسه ملک: 12709

توضیحات زمین :

۶۰۰۰ متر باغ میوه
آب
سند
راه شخصی
جاده آسفالت
تانکر
اتاق
قطره ای

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین