فروش زمین در شمال ۲۰۰ متر گلوگاه ابتدای جاده دریا

شناسه ملک: 12693
  • فروش زمین در شمال ۲۰۰ متر گلوگاه ابتدای جاده دریا-1
  • فروش زمین در شمال ۲۰۰ متر گلوگاه ابتدای جاده دریا-2
  • فروش زمین در شمال ۲۰۰ متر گلوگاه ابتدای جاده دریا-3
  • قیمت زمین (متر): 6,000,000
  • قیمت زمین (کل): 1,200,000,000
متراژ زمین: 200 مترمربع
مازندران , گلوگاه , ابتدای جاده دریا - جنب دادگستری
شناسه ملک: 12693

توضیحات زمین :

یک قطعه زمین دونبش در شمال جاده دریا و خیابان دادگستری(سر نبش) به متراژ ۲۰۰ مترمربع متری ۶ میلیون تومان به فروش می رسد.
موقعیت بینظیر و خاص.

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین