فروش زمین رشت سنگر روستای ویشکاننک ۲۵۷ متر

شناسه ملک: 12631
  • فروش زمین رشت سنگر روستای ویشکاننک ۲۵۷ متر-1
  • فروش زمین رشت سنگر روستای ویشکاننک ۲۵۷ متر-2
  • فروش زمین رشت سنگر روستای ویشکاننک ۲۵۷ متر-3
  • فروش زمین رشت سنگر روستای ویشکاننک ۲۵۷ متر-4
  • قیمت زمین (کل): 750,000,000
متراژ زمین: 257 مترمربع
گیلان , سنگر , رشت سنگر
شناسه ملک: 12631

توضیحات زمین :

زمین واقع در گیلان سنگر ۲۵۷ متر چهار دیواری
انشعابات سر زمین
پروانه ساخت
درب ورودی بزرگ
«««««تخفیف پای معامله»»»»»

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین