فروش زمین در متلقو چسبیده به دهکده شیرین ۴۹۷ متر

شناسه ملک: 12529
  • فروش زمین در متلقو چسبیده به دهکده شیرین ۴۹۷ متر-1
  • فروش زمین در متلقو چسبیده به دهکده شیرین ۴۹۷ متر-2
  • فروش زمین در متلقو چسبیده به دهکده شیرین ۴۹۷ متر-3
  • فروش زمین در متلقو چسبیده به دهکده شیرین ۴۹۷ متر-4
  • قیمت زمین (کل): 15,000,000,000
متراژ زمین: 497 مترمربع
مازندران , سلمان‌ شهر , متل قو چسبیده به دهکده شیرین
شناسه ملک: 12529

توضیحات زمین :

زمین ۴۹۷/۵ متر با سند تک‌ برگ در شهرک نوساز و شیک واقع در متل قو (سلمانشهر) استان مازندران
موقعیت عالی با ارزش افزوده عالی واقع در متل قو جنب شهرک دهکده شیرین

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین