فروش زمین حومه تهران ورامین پیشوا ۵۰۰ متر

شناسه ملک: 12444
  • فروش زمین حومه تهران ورامین پیشوا ۵۰۰ متر-1
  • قیمت زمین (متر): 1,000,000
  • قیمت زمین (کل): 500,000,000
متراژ زمین: 500 مترمربع
تهران , ورامین , پیشوا.جاده خاوران.قبل پلیس راه
شناسه ملک: 12444

توضیحات زمین :

زمین قطعه بندی شده در حومه تهران ورامین پیشوا و درمتراژ ۵00مترتا ۱۰۰۰0متربفروش میرسد سند مالکیت داردو وکالتنامه ای واگذارمیگردد موقعیت مکانی بسیارعالی جنب پمپ بنزین جلیل اباد قراردارد برخیابان اصلی است مناسب برای هرنوع فعالیت زراعی دامداری وابخیرداری میباشد بنده به عنوان مالک زمین های اطراف این زمین هم مال خودم میباشد به همین دلیل مشکل سهمیه اب و درگیری زمین بااطراف وجودنداردیک سمت این زمین گلخانه قراردارد.درختکاری واحداث گلخانه بسیارمناسب و جواب میدهد.جهت هرگونه سوال تنهاباشماره09194045749تماس بگیرید بدون واسطه تنهاباخودمالک

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین