فروش زمین مسکونی در چماچا رشت گیلان ۱۰۰۰ متر

شناسه ملک: 12394
  • فروش زمین مسکونی در چماچا رشت گیلان ۱۰۰۰ متر-1
  • فروش زمین مسکونی در چماچا رشت گیلان ۱۰۰۰ متر-2
  • فروش زمین مسکونی در چماچا رشت گیلان ۱۰۰۰ متر-3
  • فروش زمین مسکونی در چماچا رشت گیلان ۱۰۰۰ متر-4
  • قیمت زمین (متر): 3,200,000
  • قیمت زمین (کل): 3,200,000,000
متراژ زمین: 1,000 مترمربع
گیلان , شفت , میدان انتظام روستای چماچا
شناسه ملک: 12394

توضیحات زمین :

زمین مسکونی در اول چماچا رشت گیلان به متراژ ۱۰۰۰معاوضه هم آنجا می‌شود با توافق

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین