فروش زمین 1300 متر استان مرکزی شهر زاویه سند ششدانگ

شناسه ملک: 12266
  • فروش زمین 1300 متر استان مرکزی شهر زاویه سند ششدانگ-1
  • فروش زمین 1300 متر استان مرکزی شهر زاویه سند ششدانگ-2
  • فروش زمین 1300 متر استان مرکزی شهر زاویه سند ششدانگ-3
  • فروش زمین 1300 متر استان مرکزی شهر زاویه سند ششدانگ-4
  • قیمت زمین (متر): 650,000
متراژ زمین: 1,305 مترمربع
مرکزی , زاویه ,
شناسه ملک: 12266

توضیحات زمین :

1300 متر زمین
داخل حریم شهر
سند ششدانگ تک برگ !
چسبیده به اسفالت
نزدیک به همه انشعابات

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین