فروش زمین شمال ۲۱۷ متر بهشهر بین رستمکلا و گرجی محله

شناسه ملک: 12173
  • فروش زمین شمال ۲۱۷ متر بهشهر بین رستمکلا و گرجی محله-1
  • فروش زمین شمال ۲۱۷ متر بهشهر بین رستمکلا و گرجی محله-2
  • فروش زمین شمال ۲۱۷ متر بهشهر بین رستمکلا و گرجی محله-3
  • فروش زمین شمال ۲۱۷ متر بهشهر بین رستمکلا و گرجی محله-4
  • قیمت زمین (متر): 3,000,000
  • قیمت زمین (کل): 651,000,000
متراژ زمین: 217 مترمربع
مازندران , بهشهر , بین رستمکلا و گرجی محله
شناسه ملک: 12173

توضیحات زمین :

فروش زمین منطقه مسکونی
217 متر به صورت فوری
واقع در استان مازندران بهشهر
با فرصت رشد و پیشرفت عالی
موقعیت بسیار خوب برای سرمایه گذاری.

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین