فروش زمین در قزوین مهرگان کبریت میان 150۰ متر

شناسه ملک: 12159
    فروش زمین در قزوین مهرگان کبریت میان 150۰ متر
  • قیمت زمین (کل): 540,000,000
متراژ زمین: 1,500 مترمربع
قزوین , محمدیه , کبریت میان ،25کیلومتری قزوین
شناسه ملک: 12159

توضیحات زمین :

1-برخیابان خود محل 2- بهر اتوبان هم یه قطعه داریم.دو قطعه زمین صنعتی و کشاورزی ،باغداری.فروشی

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین