فروش زمین روستایی گلستان روستای القجر ۴۲۰ متر

  • فروش زمین روستایی گلستان روستای القجر ۴۲۰ متر-1
  • فروش زمین روستایی گلستان روستای القجر ۴۲۰ متر-2
  • فروش زمین روستایی گلستان روستای القجر ۴۲۰ متر-3
  • قیمت زمین (متر): 1,000,000
  • قیمت زمین (کل): 420,000,000
متراژ زمین: 420 مترمربع
گلستان , مینودشت , روستای القجر شهدای هشت

توضیحات زمین :

زمین مناسب و آینده دار مناسب برای سرمایه گذاری دارای راه شخصی، فاصله از طرح مسکن یک جدول

قیمت زمین در مینودشت قیمت زمین در گلستان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گلستان خرید زمین کشاورزی در مینودشت