فروش باغ انگور قزوين تاکستان جالیزگاه یک هکتار

شناسه ملک: 12053
  • فروش باغ انگور قزوين تاکستان جالیزگاه یک هکتار-1
  • فروش باغ انگور قزوين تاکستان جالیزگاه یک هکتار-2
  • فروش باغ انگور قزوين تاکستان جالیزگاه یک هکتار-3
  • فروش باغ انگور قزوين تاکستان جالیزگاه یک هکتار-4
  • قیمت زمین (متر): 70,000
  • قیمت زمین (کل): 700,000,000
متراژ زمین: 10,000 مترمربع
قزوین , تاکستان , منطقه خربزه جالیزگاه
شناسه ملک: 12053

توضیحات زمین :

یک هکتار باغ انگور بیدانه و شانی، گردو، بادام و زردالو و .... در خوش آب و هواترین نقطه تاکستان
ملک دارای سند تک برگ و ۲۵ متر خانه باغ میباشد
امتیاز برق کارهای اداری انجام شده
دارای ۱۵ اصله درخت گردو و چند اصله درختان بادام و سیب و زردآلو و آلو و .... میباشد.
لوکیشن دقیق بعد از تماس ارسال می شود.

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین