زمین مسکونی درشمال شهر رویان شهدا ۲۰۸ متر

  • زمین مسکونی درشمال شهر رویان شهدا ۲۰۸ متر-1
  • زمین مسکونی درشمال شهر رویان شهدا ۲۰۸ متر-2
  • زمین مسکونی درشمال شهر رویان شهدا ۲۰۸ متر-3
  • زمین مسکونی درشمال شهر رویان شهدا ۲۰۸ متر-4
  • قیمت زمین (متر): 20,000,000
  • قیمت زمین (کل): 3,536,000,000
متراژ زمین: 208 مترمربع
مازندران , رویان , رویان شهدا

توضیحات زمین :

زمین ۲۰۸ متر دارای سند تکبرگ ومسکونی آماده ی ساخت

قیمت زمین در رویان قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در رویان