فروش زمین شهرکی شمال شهرک تیسا عباس آباد ۴۴۲ متر

شناسه ملک: 11866
  • فروش زمین شهرکی شمال شهرک تیسا عباس آباد ۴۴۲ متر-1
  • فروش زمین شهرکی شمال شهرک تیسا عباس آباد ۴۴۲ متر-2
  • فروش زمین شهرکی شمال شهرک تیسا عباس آباد ۴۴۲ متر-3
  • فروش زمین شهرکی شمال شهرک تیسا عباس آباد ۴۴۲ متر-4
  • قیمت زمین (متر): 10,000,000
  • قیمت زمین (کل): 4,420,000,000
متراژ زمین: 442 مترمربع
مازندران , عباس‌ آباد , محله پسنده علیا
شناسه ملک: 11866

توضیحات زمین :

زمین در شهرک لوکس تیسا با بر ۱۵
اماده ساخت
سند کل زمین

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین