فروش زمین مازندران عباس آباد کورکلا ۱۰۰ متر

شناسه ملک: 11669
  • فروش زمین مازندران عباس آباد کورکلا ۱۰۰ متر-1
  • فروش زمین مازندران عباس آباد کورکلا ۱۰۰ متر-2
  • فروش زمین مازندران عباس آباد کورکلا ۱۰۰ متر-3
  • فروش زمین مازندران عباس آباد کورکلا ۱۰۰ متر-4
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 100 مترمربع
مازندران , عباس‌ آباد , مازندران عباس آباد
شناسه ملک: 11669

توضیحات زمین :

زمین بر خیابان عباس آباد کورکلا قواره شیک
شماره تماس برای اطلاعات بیشتر
09025173123

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین