فروش زمین کرج چهر باغ 2000 متر بر خیابان

شناسه ملک: 11665
  • فروش زمین کرج چهر باغ 2000 متر بر خیابان-1
  • قیمت زمین (متر): 2,875,000
  • قیمت زمین (کل): 5,750,000,000
متراژ زمین: 2,000 مترمربع
البرز , کرج , چهر باغ کوچه بغل پمپ بنزین بغل گلخانه
شناسه ملک: 11665

توضیحات زمین :

زمین قولنامه ایی دارای سند مادر
بهر خیابون با تمامی مدارک
و تاییدیه شهرداری و کارشناس دادگستری

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین