فروش زمین کشاورزی 2000زمین الیگودرز روستای داریچه

شناسه ملک: 11661
  • فروش زمین کشاورزی 2000زمین الیگودرز روستای داریچه-1
  • فروش زمین کشاورزی 2000زمین الیگودرز روستای داریچه-2
  • فروش زمین کشاورزی 2000زمین الیگودرز روستای داریچه-3
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 2,000 مترمربع
لرستان , الیگودرز , دوازده کیلومتری الیگودرز روستای داریچه
شناسه ملک: 11661

توضیحات زمین :

دوزاده کیلومتری الیگودرز انتهای روستای داریچه کنار جاده اصلی

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین