فروش زمین نور آب پری کدیرسر 950 متر

شناسه ملک: 11591
  • فروش زمین نور آب پری کدیرسر 950 متر-1
  • فروش زمین نور آب پری کدیرسر 950 متر-2
  • فروش زمین نور آب پری کدیرسر 950 متر-3
  • فروش زمین نور آب پری کدیرسر 950 متر-4
  • قیمت زمین (متر): 6,800,000
  • قیمت زمین (کل): 6,500,000,000
متراژ زمین: 950 مترمربع
مازندران , نور , جاده آب پری - نبش دو راهی کدیرسر - بر اصلی
شناسه ملک: 11591

توضیحات زمین :

بر جاده اصلی آب پری
نبش دو راهی کدیرسر

چهار قطعه زمین کنار هم 950 متر
----------
چهار سند تک برگ
چهار تغییر کاربری مسکونی
استعلام های منابع طبیعی بنیاد مسکن اخذ شده

داخل مجتمع دیوارکشی شده
از دو طرف جاده و خط منابع طبیعی
از دو طرف ساخته شده مغازه و ویلا

دارای برق و آب چشمه دائمی روستا

نشانی : جاده آب پری - دوراهی کدیرسر - جنب سوپر علی بابا - دومین قواره - دروازه نرده ای

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین