فروش باغ بابل گتاب 810 متر سه بر

شناسه ملک: 11550
  • فروش باغ بابل گتاب 810 متر سه بر-1
  • فروش باغ بابل گتاب 810 متر سه بر-2
  • فروش باغ بابل گتاب 810 متر سه بر-3
  • فروش باغ بابل گتاب 810 متر سه بر-4
  • قیمت زمین (متر): 3,500,000
متراژ زمین: 810 مترمربع
مازندران , بابل , شهر گتاب بالا گتاب
شناسه ملک: 11550

توضیحات زمین :

باغ به متراژ 810 سه نبش ، نبش اصلی 50 متر و دو نبش بقل 16.50 متر با خیابان 4 متری ، دارای آب و برق و گاز
قیمت متری 3,500,000

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین