فروش باغ گردو نوشهر کجور کینج ۱۴۳۴ متر

شناسه ملک: 11374
  • فروش باغ گردو نوشهر کجور کینج ۱۴۳۴ متر-1
  • فروش باغ گردو نوشهر کجور کینج ۱۴۳۴ متر-2
  • فروش باغ گردو نوشهر کجور کینج ۱۴۳۴ متر-3
  • قیمت زمین (متر): 1,000,000
  • قیمت زمین (کل): 1,434,000,000
متراژ زمین: 1,434 مترمربع
مازندران , نوشهر , کجور روستای کینج
شناسه ملک: 11374

توضیحات زمین :

باغ گردو
کاربری کشاورزی
از دو طرف دسترسی به نهر آبیاری روستا
دارای نوبت آب کشاورزی
قابلیت تفکیک به دو قطعه

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین