فروش زمین دماوند سربندان ۷۰۰۰ متر

شناسه ملک: 11369
  • فروش زمین دماوند سربندان ۷۰۰۰ متر-1
  • فروش زمین دماوند سربندان ۷۰۰۰ متر-2
  • قیمت زمین (متر): 3,500,000
  • قیمت زمین (کل): 24,500,000,000
متراژ زمین: 7,000 مترمربع
تهران , دماوند , سربندان
شناسه ملک: 11369

توضیحات زمین :

۷۰۰۰ متر زمین سند دار
دماوند سربندان متری ۳۵۰۰ فوری فروشی

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین