فروش زمین مازندران بابل مرزون آباد 2500 متر

شناسه ملک: 11239
  • فروش زمین مازندران بابل مرزون آباد 2500 متر-1
  • فروش زمین مازندران بابل مرزون آباد 2500 متر-2
  • قیمت زمین (متر): 2,000,000
  • قیمت زمین (کل): 5,000,000,000
متراژ زمین: 2,500 مترمربع
مازندران , بابل ,
شناسه ملک: 11239

توضیحات زمین :

مرزون آباد - جاده باریک کلا به بوله کلا
چسبیده به بافت و در شرف تبدیل به بافت

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین