فروش زمین مسکونی مازندران نکا روستای چناربن ۱۰۰۰ متر

شناسه ملک: 11210
  • فروش زمین مسکونی مازندران نکا روستای چناربن ۱۰۰۰ متر-1
  • فروش زمین مسکونی مازندران نکا روستای چناربن ۱۰۰۰ متر-2
  • فروش زمین مسکونی مازندران نکا روستای چناربن ۱۰۰۰ متر-3
  • فروش زمین مسکونی مازندران نکا روستای چناربن ۱۰۰۰ متر-4
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 1,000 مترمربع
مازندران , نکا , مازندران نکا روستای چناربن هزار جریب
شناسه ملک: 11210

توضیحات زمین :

زمین ویلایی در بهترین نقطه روستا سوار بر روستا لب جاده با امتیاز اب برق گاز و در بافت روستا

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین