فروش زمین در مازندران مرزن اباد تویر چالزمین ۳۲۶ متر

شناسه ملک: 11175
  • فروش زمین در مازندران مرزن اباد تویر چالزمین ۳۲۶ متر-1
  • فروش زمین در مازندران مرزن اباد تویر چالزمین ۳۲۶ متر-2
  • فروش زمین در مازندران مرزن اباد تویر چالزمین ۳۲۶ متر-3
  • قیمت زمین (متر): 8,000,000
  • قیمت زمین (کل): 2,600,000,000
متراژ زمین: 326 مترمربع
مازندران , مرزن‌ آباد , مرزن اباد تویر چالزمین
شناسه ملک: 11175

توضیحات زمین :

فروش زمین سند تک برگ و جواز ساخت داخل بافت و مسکونی اب و برق و گاز و دارای ویو ابدی

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین