فروش زمين صنعتی ماهدشت بلوار سردار آباد ۵۰۰ متر

شناسه ملک: 11173
  • فروش زمين صنعتی ماهدشت بلوار سردار آباد ۵۰۰ متر-1
  • فروش زمين صنعتی ماهدشت بلوار سردار آباد ۵۰۰ متر-2
  • فروش زمين صنعتی ماهدشت بلوار سردار آباد ۵۰۰ متر-3
  • فروش زمين صنعتی ماهدشت بلوار سردار آباد ۵۰۰ متر-4
  • قیمت زمین (متر): 3,300,000
  • قیمت زمین (کل): 1,650,000,000
متراژ زمین: 500 مترمربع
البرز , ماهدشت , بلوار سردار آباد كوچه پنجم ابتدای شهرک صنعتی خوارزمی ماهدشت
شناسه ملک: 11173

توضیحات زمین :

زمین کارگاهی
در منطقه عالي
مناسب براي سرمايه گذاري
ابعاد زمين

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین