زمین ۲ بر نوشهرسیسنگان آبیدر 290 متر

شناسه ملک: 11116
    زمین ۲ بر نوشهرسیسنگان آبیدر 290 متر
  • قیمت زمین (متر): 12,000,000
متراژ زمین: 290 مترمربع
مازندران , نوشهر , سی سنگان - آبیدر
شناسه ملک: 11116

توضیحات زمین :

۲۹۰ متر زمین ۲ نبش
با سند تک برگ
آماده ساخت
پیاده تا دریا ۱۰ دقیقه

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین