فروش زمین دماوند بعدازگیلاوندجاده وادان ۵۰۰ متر

شناسه ملک: 11110
  • فروش زمین دماوند بعدازگیلاوندجاده وادان ۵۰۰ متر-1
  • فروش زمین دماوند بعدازگیلاوندجاده وادان ۵۰۰ متر-2
  • فروش زمین دماوند بعدازگیلاوندجاده وادان ۵۰۰ متر-3
  • فروش زمین دماوند بعدازگیلاوندجاده وادان ۵۰۰ متر-4
  • قیمت زمین (متر): 7,000,000
  • قیمت زمین (کل): 3,500,000,000
متراژ زمین: 500 مترمربع
تهران , دماوند , بعدازگیلاوندجاده وادان
شناسه ملک: 11110

توضیحات زمین :

۵۰۰مترزمین کاملا مستطیل داخل شهرک
کل شهرک ۱۹قطعه(۱۶قطعه ساخته شده)
گاز-برق

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین