زمین در شهرک قائم اراک ۱۳۳ متر

شناسه ملک: 11095
    زمین در شهرک قائم اراک ۱۳۳ متر
  • قیمت زمین (متر): 60,000,000
  • قیمت زمین (کل): 798,000,000
متراژ زمین: 133 مترمربع
مرکزی , اراک , اراک شهرک قائم خ استاد شهریار
شناسه ملک: 11095

توضیحات زمین :

زمین تنگ افتاده به مساحت ۱۳۳ متر ابعاد بیست نیم در شش ونیم آدرس اراک شهرک قاعم خ استاد شهریار ک زاهدی روبه روی دور برگردان ک ۴ متری پشت ساختمان حاج محمود هدایتی شماره تماس۰۹۳۹۲۶۰۲۹۸۷

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین