فروش زمین اهواز کیانشهر ۲۴۰ متر

شناسه ملک: 11043
    فروش زمین اهواز کیانشهر ۲۴۰ متر
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 240 مترمربع
خوزستان , اهواز , کیانشهر قطعه ۱۹ مهر شهر
شناسه ملک: 11043

توضیحات زمین :

فروش شرایطی

فروش اقساطی زمین

۲۴۰ متری در قطعه ۱۹ مهر شهر
۴۰ درصد مبلغ کل پیش پرداخت

صد میلیون هنگام تحویل سند
و الباقی طی اقساط ۸ ماهه

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین