زمین چهاردانگه ساری روستای سرخولیک ۵۰۰۰ متر

شناسه ملک: 10937
  • زمین چهاردانگه ساری روستای سرخولیک ۵۰۰۰ متر-1
  • زمین چهاردانگه ساری روستای سرخولیک ۵۰۰۰ متر-2
  • قیمت زمین (متر): 290,000
  • قیمت زمین (کل): 1,450,000,000
متراژ زمین: 5,000 مترمربع
مازندران , ساری , چهاردانگه روستای سرخولیک
شناسه ملک: 10937

توضیحات زمین :

زمین ۵۰۰۰ متری در چهاردانگه ساری
اب ندارد
چاه میشه زد
ویو مناسب برای ساخت کلبه

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین