فروش باغچه با نگهبانی ۲۴ ساعته هشتگرد 312 متر

شناسه ملک: 10668
  • فروش باغچه با نگهبانی ۲۴ ساعته هشتگرد 312 متر-1
  • فروش باغچه با نگهبانی ۲۴ ساعته هشتگرد 312 متر-2
  • فروش باغچه با نگهبانی ۲۴ ساعته هشتگرد 312 متر-3
  • فروش باغچه با نگهبانی ۲۴ ساعته هشتگرد 312 متر-4
  • قیمت زمین (متر): 2,620,000
  • قیمت زمین (کل): 820,000,000
متراژ زمین: 312 مترمربع
البرز , هشتگرد ,
شناسه ملک: 10668

توضیحات زمین :

باغچه بانگهبانی ۲۴ ساعته کنتور برق مجزا آب لوله کشی پای هر قطعه و سهمیه آب کشاورزی با درختان قدیمی گردو بادام آلبالو و …

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین