فروش زمین فاز ۱۰ پردیس قطعه آفتاب

شناسه ملک: 10628
    فروش زمین فاز ۱۰ پردیس قطعه آفتاب
  • قیمت زمین (کل): 700,000,000
متراژ زمین: 440 مترمربع
تهران , پردیس , پردیس فاز۱۰ زمینهای قوه قضائیه
شناسه ملک: 10628

توضیحات زمین :

دو دفترچه دوسهمی جمعا ۴ سهم /قطعه آفتاب / مناسب جهت سرمایه گذاری مطمئن

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین