فروش زمین در خمین یک هکتار

شناسه ملک: 10552
  • فروش زمین در خمین یک هکتار-1
  • فروش زمین در خمین یک هکتار-2
  • فروش زمین در خمین یک هکتار-3
  • قیمت زمین (کل): 800,000,000
متراژ زمین: 10,000 مترمربع
مرکزی , خمین , خمین ، رضا آباد ،
شناسه ملک: 10552

توضیحات زمین :

ده هزار متر زمین کشاورزی ، قابل ابیاری، با درخت های بادام، قول نامه دارد مهر شورا خورده و قانونی و تایید شده جهاد کشاورزی، برای خریدار واقعی تخفیف خوب میدهیم،

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین