فروش زمین در خمین یک هکتار

  • فروش زمین در خمین یک هکتار-1
  • فروش زمین در خمین یک هکتار-2
  • فروش زمین در خمین یک هکتار-3
  • قیمت زمین (کل): 800,000,000
متراژ زمین: 10,000 مترمربع
مرکزی , خمین , خمین ، رضا آباد ،

توضیحات زمین :

ده هزار متر زمین کشاورزی ، قابل ابیاری، با درخت های بادام، قول نامه دارد مهر شورا خورده و قانونی و تایید شده جهاد کشاورزی، برای خریدار واقعی تخفیف خوب میدهیم،

قیمت زمین در خمین قیمت زمین در مرکزی

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در مرکزی خرید زمین کشاورزی در خمین