فروش زمین باغ در بابل روستای اطاقسرا ۳۸۸۰ متر

شناسه ملک: 10501
  • فروش زمین باغ در بابل روستای اطاقسرا ۳۸۸۰ متر-1
  • فروش زمین باغ در بابل روستای اطاقسرا ۳۸۸۰ متر-2
  • فروش زمین باغ در بابل روستای اطاقسرا ۳۸۸۰ متر-3
  • فروش زمین باغ در بابل روستای اطاقسرا ۳۸۸۰ متر-4
  • قیمت زمین (متر): 3,200,000
  • قیمت زمین (کل): 12,500,000,000
متراژ زمین: 4,000 مترمربع
مازندران , بابل , روستای اطاقسرا شماره 1
شناسه ملک: 10501

توضیحات زمین :

باغ مرکبات با درختان 20 ساله دارای آب برق گاز چاه و جاده آسفالت

31 متر بر جاده

دور تا دور بادیوار حدود 3 متر ارتفاع محصور شده است.

سه ساختمان انباری دارد.
سند تک برگ

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین