فروش زمین تهران پیشوا فاز یک 200 متر

شناسه ملک: 10410
  • فروش زمین تهران پیشوا فاز یک 200 متر-1
  • قیمت زمین (متر): 1,800,000
  • قیمت زمین (کل): 360,000,000
متراژ زمین: 200 مترمربع
تهران , پیشوا , فاز یک نقش جهان پیشوا
شناسه ملک: 10410

توضیحات زمین :

۲۰۰ متر زمین برگه زمین شهری
بر ۱۰متر در ۲۰ متر
قطعه ۶۷۲

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین