فروش زمین گیلان جاده چمخاله کوچه ولیعصر ۸۰۰ متر

شناسه ملک: 10362
    فروش زمین گیلان جاده چمخاله کوچه ولیعصر ۸۰۰ متر
  • قیمت زمین (متر): 700,000
  • قیمت زمین (کل): 560,000,000
متراژ زمین: 800 مترمربع
گیلان , چاف و چمخاله , جاده چمخاله کوچه ولیعصر
شناسه ملک: 10362

توضیحات زمین :

بر زمین 7.69
انتهای زمین 13.49 (ذوزنقه)طول زمین 80متر
فروش با قولنامه و تایید شورا

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین