زمین ۱۰۰۰ متر کلاردشت سیرگاه

  • زمین ۱۰۰۰ متر کلاردشت سیرگاه-1
  • قیمت زمین (متر): 3,000,000
  • قیمت زمین (کل): 3,000,000,000
متراژ زمین: 1,000 مترمربع
مازندران , کلاردشت , مازندران کلاردشت روستای سیرگاه

توضیحات زمین :

قیمت زمین در کلاردشت قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در کلاردشت