زمین ۱۰۰۰ متر کلاردشت سیرگاه

شناسه ملک: 10270
  • زمین ۱۰۰۰ متر کلاردشت سیرگاه-1
  • قیمت زمین (متر): 3,000,000
  • قیمت زمین (کل): 3,000,000,000
متراژ زمین: 1,000 مترمربع
مازندران , کلاردشت , مازندران کلاردشت روستای سیرگاه
شناسه ملک: 10270

توضیحات زمین :

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین