فروش زمین شاهین شهر اصفهان 250 متر

شناسه ملک: 10242
  • فروش زمین شاهین شهر اصفهان 250 متر-1
  • قیمت زمین (متر): 480,000
  • قیمت زمین (کل): 120,000,000
متراژ زمین: 250 مترمربع
اصفهان , شاهین شهر , روبروی آردجرعه
شناسه ملک: 10242

توضیحات زمین :

زمین دارای کلیه استعلامات و سند تک برگ

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین