فروش زمین مازندران چمستان ۲۲۸ متر سنگتاب

شناسه ملک: 10199
  • فروش زمین مازندران چمستان ۲۲۸ متر سنگتاب-1
  • فروش زمین مازندران چمستان ۲۲۸ متر سنگتاب-2
  • فروش زمین مازندران چمستان ۲۲۸ متر سنگتاب-3
  • قیمت زمین (متر): 5,000,000
متراژ زمین: 228 مترمربع
مازندران , چمستان , قریه سنگتاب
شناسه ملک: 10199

توضیحات زمین :

دو قطعه ۲۲۸ متری در مجاورت هم ،دارای اب و برق و گاز و سند تک برگ،متری ۵ میلیون تومان

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین