فروش زمین گیلان سیاهکل ۲۵۰ متر مالفجان

شناسه ملک: 10051
  • فروش زمین گیلان سیاهکل ۲۵۰ متر مالفجان-1
  • فروش زمین گیلان سیاهکل ۲۵۰ متر مالفجان-2
  • فروش زمین گیلان سیاهکل ۲۵۰ متر مالفجان-3
  • قیمت زمین (متر): 1,400,000
  • قیمت زمین (کل): 350,000,000
متراژ زمین: 250 مترمربع
گیلان , سیاهکل , روستای مالفجان.کوچه فرزاد پور حسن. کوچه استخر سوم. قطعه یکی به آخر؟
شناسه ملک: 10051

توضیحات زمین :

دارای سند تک برگ.
ثبت نقشه در سامانه سیماک.
کاربری باغی.
موقعیت زمین: شمالی
آب و برق و گاز تا سر کوچه.

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین