فروش زمین در فیروزکوه ۲۰۰۰ متر

شناسه ملک: 8881
    فروش زمین در فیروزکوه ۲۰۰۰ متر
  • قیمت زمین (متر): 1,000,000
  • قیمت زمین (کل): 2,000,000,000
متراژ زمین: 2,000 مترمربع
تهران , فیروزکوه , فیروزکوه روستای ورسخواران
شناسه ملک: 8881

توضیحات زمین :

دو قطعه زمین به متراژهای ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ متر

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین