فروش زمین فیروزکوه 850 متر دهین

شناسه ملک: 8875
    فروش زمین فیروزکوه 850 متر دهین
  • قیمت زمین (متر): 500,000
  • قیمت زمین (کل): 425,000,000
متراژ زمین: 850 مترمربع
تهران , فیروزکوه , دهین
شناسه ملک: 8875

توضیحات زمین :

850 متر زمین دهین زیر شهرک اب برق

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین