فروش زمین در همدان ۲۷۰۰ متر کشاورزی

شناسه ملک: 7977
    فروش زمین در همدان ۲۷۰۰ متر کشاورزی
  • قیمت زمین (متر): 600,000
متراژ زمین: 2,700 مترمربع
آدرس: پشت شهرک شهیدبهشتی. روستای تفریجان
شناسه ملک: 7977

توضیحات زمین :

زمین کشاورزی. مناسب سرمایه گذاری

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین