فروش زمین در شمال ۴۲۰ متر رامسر کتالم پیازکش

    فروش زمین در شمال ۴۲۰ متر رامسر کتالم پیازکش
  • قیمت زمین (متر): 22,000,000
  • قیمت زمین (کل): 9,240,000,000
متراژ زمین: 420 مترمربع
مازندران , رامسر , .کتالم.پیازکش

توضیحات زمین :

فروش زمین در شمال ۴۲۰ متر رامسر کتالم پیازکش
سند تک برگ
چشم انداز عالی کوه و دریا
12 متر بر زمین
جاده 8متری

قیمت زمین در رامسر قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در رامسر