فروش زمین کشاورزی 20000 متر بین زندیه و مامونیه روستای قاسم اباد

    فروش زمین کشاورزی 20000 متر بین زندیه و مامونیه روستای قاسم اباد
  • قیمت زمین (متر): 210,000
  • قیمت زمین (کل): 4,200,000,000
متراژ زمین: 20,000 مترمربع
مرکزی , مأمونیه , بین زندیه و مامونیه روستای قاسم اباد روبروی چاه شماره 3

توضیحات زمین :

۲هکتار کل مساحت زمین ، ۱۳۰۰ متر دیوار کشی که ۶۰۰ متر سوله و ۴۰۰ مترمربع زیر بنای ساختمان
داری ۴ سهم حق آبه
نامه از محیط زیست که ملک جزء اراضی ملی نیست
پروانه ۵۰ راسی دام سنگین باید تمدیدبشه
اشتراک برق سه فاز

قیمت زمین در مأمونیه قیمت زمین در مرکزی

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در مرکزی خرید زمین کشاورزی در مأمونیه