زمین ۱۴۰ متری میانرود.شاپورجان با اسکلت دوطبقه

    زمین ۱۴۰ متری  میانرود.شاپورجان با اسکلت دوطبقه
  • قیمت زمین (متر): 12,140,000
  • قیمت زمین (کل): 1,700,000,000
متراژ زمین: 140 مترمربع
فارس , شیراز , میانرود.شاپورجان

توضیحات زمین :

اسکلت دوطبقه ۴ خوابه متراژزمین ۱۴۰ متر ۲۴۰ متر زیر بنا

قیمت زمین در شیراز قیمت زمین در فارس

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در فارس خرید زمین کشاورزی در شیراز